Publication

Typesetting and typography

English

 • Vít Zýka. Current typesetting position in pdfTeX. TUGboat, The Communication of the TeX Users Group. TeX Users Group, P.O. Box 2311, Portland, OR 97208-2311, U.S.A. Volume 30, number 1, pages 123-124. 2009. ISSN 0896-3207.
 • Vít Zýka. The semaphore alphabet. TUGboat, The Communication of the TeX Users Group. TeX Users Group, 1466 NW Naito Parkway, Suite 3141 Portland, OR 97209-2820, U.S.A. Volume 20, number 4, pages 348-350. 1999. ISSN 0896-3207. PDF (149 KB).

Czech

 • Vít Zýka. Příprava dokumentů pro formátování. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 18, číslo 4, strana 178-199. 2008. ISSN 1211-6661.
 • Vít Zýka. Článek ConTeXtem: tutoriál. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 18, číslo 4, strana 200-208. 2008. ISSN 1211-6661.
 • Vít Zýka. Logo ConTeXtem: tutoriál. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 18, číslo 4, strana 209-211. 2008. ISSN 1211-6661.
 • Vít Zýka. Používáme pdfTeX V: aktuálni pozice sazby. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Volume 14, number 2, pages 67-72. 2007. ISSN 1211-6661.
 • Vít Zýka. Používáme pdfTeX IVa: hz-algoritmus jednodušeji. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Volume 14, number 1, pages 90-92. 2005. ISSN 1211-6661.
 • Vít Zýka. Používáme pdfTeX IV: mikrotypografické rozšíření. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Volume 14, number 2, pages 47-53. 2004. ISSN 1211-6661.
 • Vít Zýka. TeX a PDF. Sborník semináře o Linuxu a TeXu. Editor: Jan Kasprzak a Petr Sojka, Konvoj, CSTUG, CSLUG. pages 69-77. 2002. ISBN 80-7302-043-2. PDF (81 KB).
 • Vít Zýka. Používáme pdfTeX III: video a zvuk v prezentaci. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Volume 12, number 2, pages 47-55. 2002. ISSN 1211-6661. PDF (557 KB); ZIP (954 KB).
 • Vít Zýka. Používáme pdfTeX II: prezentace fotografií aneb jak na hypertext. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Volume 12, number 1, pages 13-21. 2002. ISSN 1211-6661. PDF (184 KB).
 • Vít Zýka. Používáme pdfTeX: vkládání obrázků. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Volume 11, number 4, pages 181-186. 2001. ISSN 1211-6661. PDF (572 KB).
 • Vít Zýka. Semaforová abeceda. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Volume 9, number 3, pages 157-158. 1999. PDF (158 KB).
 • Vít Zýka. Zvýraznění bloku textu s možností stránkového zlomu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Volume 9, number 3, pages 146-152. 1999. PDF (164 KB).
 • Vít Zýka. Balíček maker "cards" pro sazbu kartiček. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Volume 7, number 4, pages 224-230. 1997. PDF (182 KB).


Computer vision

English

 • Vít Zýka, Radim Šára. Polynocular Image Set Consistency for Local Model Verification. In Application of 3D-Imaging and Graph-based Modeling 2000, 24th Workshop of the Austrian Association for Pattern Recognition, Villach, Austria, 25.-26.5., ISBN 3-85403-142-4, pages 81-88. 2000. PDF (1523 KB).
 • Vít Zýka, Radim Šára. Local 3D Model Verification and Refinement. The poster to CTU Poster competition 1999, scaled to A4, CTU FEL, Prague, May 1999. PDF (830 KB).
 • Vít Zýka. Recovering accurate geometric surface model from passive stereo vision. Technical report K335-98-153, CTU FEL, dep. of Control Engineering, Prague, January 1998. PDF (625 KB).
 • Jan Buriánek, Vít Zýka, Léon Rothkrantz, and Václav Hlaváč. Nostrils and chin segmentation. Technical report #96-159, TU Delft, faculty of Mathematics and Informatics, Delft, The Netherlands, September 1996. PDF (415 KB).

Czech

 • Ph.D. thesis: Vít Zýka. Verifikace a zpřesnění lokálních modelů povrchu pro geometrickou stereorekonstrukci. ČVUT FEL. 2003. PDF (10 MB).
 • Master's thesis: Inteligentní zpracování vektorových dat. ČVUT FEL, February 1996.

Qualification

 • Master degree, Czech Technical University in Prague (CTU), Faculty of Electrical Engineering, field of study Technical Cybernetics. Master thesis: Inteligentní zpracování vektorových dat, 1996.
 • Ph.D., CTU department of Cybernetics, field of study Artificial intelligency and biocybernetics. Ph.D. thesis: Verifikace a zpřesnění lokálních modelů povrchu pro geometrickou stereorekonstrukci (PDF, 10 MB), 2003.
 • Membership in Czech and Slovac TeX User Group (since 1995, in 2005–2010 in the committee) and in TeX Users Group (since 2001). Both groups deal with high standard typesetting, typography, and development of computer tools for data typesetting and visualization.
 • Experience with academic publication (conference and journals papers, proceedings, textbooks, screen presentations, posters, visiting cards, ...) at Center for Machine Perception since 1996.