Kvalifikace

 • Ing., ČVUT FEL, obor technická kybernetika. Diplomová práce: Inteligentní zpracování vektorových dat, 1996.
 • Ph.D., ČVUT FEL, obor umělá inteligence a biokybernetika. Disertační práce: Verifikace a zpřesnění lokálních modelů povrchu pro geometrickou stereorekonstrukci (PDF, 10 MB), 2003.
 • Členství v Československém sdružení uživatelů TeXu (od r. 1995, v r. 2005–2010 člen výboru) a v TeX Users Group (od r. 2001). Obě sdružení se zabývají kvalitní sazbou dokumentů, typografií a vývojem počítačových nástrojů pro správu, zpracování a vizualizaci textových a strukturních dat.
 • Praxe v oblasti akademického publikování (konferenční i časopisecké příspěvky, sborníky, knihy, prezentace, plakáty, vizitky, ...) od r. 1996.

Publikace

Sazba a typografie

Zahraniční

 • Vít Zýka. Current typesetting position in pdfTeX. TUGboat, The Communication of the TeX Users Group. TeX Users Group, P.O. Box 2311, Portland, OR 97208-2311, U.S.A. Volume 30, number 1, pages 123-124. 2009. ISSN 0896-3207.
 • Vít Zýka. The semaphore alphabet. TUGboat, The Communication of the TeX Users Group. TeX Users Group, 1466 NW Naito Parkway, Suite 3141 Portland, OR 97209-2820, U.S.A. Volume 20, number 4, pages 348-350. 1999. ISSN 0896-3207. PDF (149 KB).

Domácí

 • Vít Zýka. Příprava dokumentů pro formátování. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 18, číslo 4, strana 178-199. 2008. ISSN 1211-6661.
 • Vít Zýka. Článek ConTeXtem: tutoriál. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 18, číslo 4, strana 200-208. 2008. ISSN 1211-6661.
 • Vít Zýka. Logo ConTeXtem: tutoriál. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 18, číslo 4, strana 209-211. 2008. ISSN 1211-6661.
 • Vít Zýka. Používáme pdfTeX V: aktuální pozice sazby. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 17, číslo 2, strana 67-72. 2007. ISSN 1211-6661.
 • Vít Zýka. Používáme pdfTeX IVa: hz-algoritmus jednodušeji. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 15, číslo 1, strana 90-92. 2005. ISSN 1211-6661.
 • Vít Zýka. Používáme pdfTeX IV: mikrotypografické rozšíření. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 14, číslo 2, strana 47-53. 2004. ISSN 1211-6661.
 • Vít Zýka. TeX a PDF. Sborník semináře o Linuxu a TeXu. Editor: Jan Kasprzak a Petr Sojka, Konvoj, CSTUG, CSLUG. strana 69-77. 2002. ISBN 80-7302-043-2. PDF (81 KB).
 • Vít Zýka. Používáme pdfTeX III: video a zvuk v prezentaci. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 12, číslo 2, strana 47-55. 2002. ISSN 1211-6661. PDF (557 KB); ZIP (954 KB).
 • Vít Zýka. Používáme pdfTeX II: prezentace fotografií aneb jak na hypertext. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 12, číslo 1, strana 13-21. 2002. ISSN 1211-6661. PDF (184 KB).
 • Vít Zýka. Používáme pdfTeX: vkládání obrázků. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 11, číslo 4, strana 181-186. 2001. ISSN 1211-6661. PDF (572 KB).
 • Vít Zýka. Semaforová abeceda. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 9, číslo 3, strana 157-158. 1999. PDF (158 KB).
 • Vít Zýka. Zvýraznění bloku textu s možností stránkového zlomu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 9, číslo 3, strana 146-152. 1999. PDF (164 KB).
 • Vít Zýka. Balíček maker "cards" pro sazbu kartiček. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 7, číslo 4, strana 224-230. 1997. PDF (182 KB).

Překlady

 • Vít Zýka, Ján Buša, Jiří Hrbek, Martina Plachá a Petr Tesařík. Exkurze do ConTeXtu překlad ConTeXt on Excursion (Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu). Ročník 16, číslo 2-4, strana 57-224. 2006. Též viz ConTeXt garden.


Počítačové vidění

Zahraniční

 • Vít Zýka, Radim Šára. Polynocular Image Set Consistency for Local Model Verification. In Application of 3D-Imaging and Graph-based Modeling 2000, 24th Workshop of the Austrian Association for Pattern Recognition, Villach, Austria, 25.-26.5., ISBN 3-85403-142-4, pages 81-88. 2000. PDF (1523 KB).
 • Vít Zýka, Radim Šára. Local 3D Model Verification and Refinement. The poster to CTU Poster competition 1999, scaled to A4, CTU FEL, Prague, May 1999. PDF (830 KB).
 • Vít Zýka. Recovering accurate geometric surface model from passive stereo vision. Technical report K335-98-153, CTU FEL, dep. of Control Engineering, Prague, January 1998. PDF (625 KB).
 • Jan Buriánek, Vít Zýka, Léon Rothkrantz, and Václav Hlaváč. Nostrils and chin segmentation. Technical report #96-159, TU Delft, faculty of Mathematics and Informatics, Delft, The Netherlands, September 1996. PDF (415 KB).

Domácí

 • Ph.D. thesis: Vít Zýka. Verifikace a zpřesnění lokálních modelů povrchu pro geometrickou stereorekonstrukci. ČVUT FEL. 2003. PDF (10 MB).
 • Master's thesis: Inteligentní zpracování vektorových dat. ČVUT FEL, February 1996.