Databázové publikování

Nabízíme návrh a realizaci automatických robotů pro databázové publikování (automatická sazba):
 • zákoníky,
 • ceníky a seznamy zboží,
 • výsledkové listiny,
 • jízdní řády,
 • adresáře,
 • štítky.

Sazba dokumentů

Nabízíme přípravu tiskových předloh i elektronických dokumentů (PDF):
 • Odborné texty (knihy, skripta).
 • Konferenční materiály (sborníky, visačky, seznamy).
 • Nestandardní publikace (encyklopedie, slovníky, vícejazyčné publikace).
 • Technické předlohy (kalibrační obrazce).

Přednášky a konzultace

Nabízím přednášky, školení a konzultace:
 • Matlab (numerické výpočty, analýzy, vizualizace dat, vývojové prostředí pro prototypy).
 • Značkování dokumentů (strukturní a formátovací značkování, formát dat, víceúčelové využití dat, podklady pro databázové publikování).
 • LaTeX, ConTeXt, TeX (sazba vysoké kvality, databázové publikování, skriptovatelná sazba, odborné a nestandardní texty).
 • Metapost (skriptovatelná vektorová grafika).
 • Image Magick (skriptovatelná bitmapová grafika).
Dlouholetá školící spolupráce s ČVUT FEL.

Vývoj softwaru

Vývíjíme algoritmy a nástroje pro lokalizaci a rozpoznávání objektů v digitálních obrazech. Spolupráce s CMP FEL, Eyedea.Nabízené softwarové komponenty:

 • Rychlá subpixlová detekce duhovek.
 • Manuální anotování a značkování obrazů a objektů v nich, zejména pro vytváření trénovacích a referenčních datových množin (Matlab).