Materiály

Tutoriály

Seminář TeXperience 2008:

Článek ConTeXtem, Logo ConTeXtem.

Makra

LaTeX ifrpage.sty: přesný test levých/pravých stran.

Font semafor

Semafor

Písmo semaforové abecedy ve 3 variantách po 4 řezech.

Ukázka: PDF. Info.

Formáty:

ConTeXtová podpora Štormových písem

Makropodpora použití písem Františka Štorma (www.pismolijna.cz) vsázecím systému ConTeXt. Ukázky a příklad použití vConTeXtu uvádí katalog Štorm fonts in ConTeXt.

Podpora zahrnuje písma: Aichel, Biblon, DynamoRE, Libcziowes, Lido, LidoCondensed, PreissigText, PreissigAntikva, Preissig1918, Serapion, Solpera a TyfaText.

Soubory kestažení:
Podpora ZIP 2.6 MB
Zdrojáky katalogu ZIP 2.1 MB
Podpora písma Lido ZIP 60 kB
Písmo Lido (viz licence) ZIP 311 kB